SORRY

ÜZR İSTƏYİRİK, TEXNİKİ İŞLƏR APARILIR…
MƏRKƏZDƏ YERLƏŞƏN MAĞAZAMIZA BAŞ ÇƏKMƏYİNİZİ XAHİŞ EDİRİK.

SORRY, MAINTENANCE IS ONGOING…
PLEASE VISIT OUR STORE IN DOWNTOWN.